Mä en tajuu tätäkään ulkomaanhepreankielistä ohjetta. Vain kaksi riviä!! Miksi mä olen näin uuno?
I just can´t understad even this pattern written in foreign language. Only two rows! Why am I such an idiot?